24.6.12

Η Βιβλιοθήκη της Αδριανούπολης από το παρελθόν στο παρόν

Πραγματοποιήθηκαν στις 24 Ιουνίου 2012, στην Ορεστιάδα, τα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανουπόλεως. Πρόκειται για μια ιστορική βιβλιοθήκη ενός ιστορικού συλλόγου, που ιδρύθηκε το έτος 1872 στην Αδριανούπολη και δραστηριοποιήθηκε έως και το έτος 1922.