19.11.11

Η εξόρυξη του χρυσού δεν αποτελεί διέξοδο από την οικονομική δυσπραγία

Είναι η τρίτη φορά, μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα περίπου μηνών, που η επένδυση του χρυσού αποτελεί θέμα στο περιφερειακό συμβούλιο. Και κάθε φορά που συζητάμε το θέμα αυτό η οικονομική κατάσταση της χώρας μας, αλλά και της Περιφέρειάς μας ειδικότερα, μοιάζει να είναι χειρότερη, το ίδιο και το βιοτικό μας επίπεδο.

13.11.11

Η γραφειοκρατία αποτελεί τροχοπέδη σε κάθε προσπάθεια παραγωγής έργου

Συμπληρώνοντας τους πρώτους δέκα μήνες της θητείας μου ως περιφερειακής συμβούλου και γενικά τους πρώτους μήνες της ενεργής συμμετοχής μου στα κοινά, αισθάνομαι την ανάγκη να μοιραστώ κάποιες διαπιστώσεις και κάποια πρώτα συμπεράσματα που έχω βγάλει σε σχέση με τη λειτουργία του θεσμού τον οποίο υπηρετώ, αλλά και του δημοσίου γενικότερα.