15.2.11

Συνέντευξη στην ΕΡΑ Ορεστιάδας

Η συνέντευξη μου στην ΕΡΑ Ορεστιάδας και τον δημοσιογράφο Βασίλη Πρεμίδη.

Όχι σε φοβικά σύνδρομα

Η μετανάστευση ιστορικά ήταν πάντα έντονη και απαραίτητη για την επιβίωση των πληθυσμών τόσο λόγω φυσικών φαινομένων όσο και λόγω πολιτικών ανακατατάξεων, πολέμων και οικονομικών ανισοτήτων. Τι γίνεται σήμερα;